A avut loc Concertul de Muzică Sacră și Colinde întitulat „Sfântul Ierarh Nicolae – simbol al blândeții și bunătății”

La data de 17 decembrie 2015, în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, s-a desfășurat Concertul de Muzică Sacră și Colinde întitulat „Sfântul Ierarh Nicolae – simbol al blândeții și bunătății”, eveniment care l-a avut drept oaspete de onoare pe Înalt Presfinția Sa, Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove. 

La acest eveniment cultural de amploare au fost prezenți membrii corpului didactic și studenții ATOM, mai mulți clerici din cadrul Mitropoliei, precum și oaspeți din afara țării
: Prof. Dr. DEMCIUC M. Vasile, Coordonator științific al secției Masterat în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Director de departament al Facultății de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava Prof. Dr. NECHITA Vasile, Catedra de Teologie Misionară și Comparată, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Ap. Andrei” a Universității „Ovidius” din Constanța ZAGNAT Nicolae, fondatorul Centrului de Misiologie „Arhim. Anatolie Tihai” Mitr. CHEIBAȘ Vadim, secretarul Mitropoliei, secretarul Sinodului B.O.M., blagocin de Chișinău, sector I Mitr. ZAGNAT Gheorghe, blagocin de Chișinău, sector IV Mitr. Zosim TOIA, blagocin de Chișinău, sector III BÎNZARU Valeriu – Director al Fondației Moldo-Japoneze JOSAN Andrei, ctitor al capelei studențești.

Muzica sacră sensibilizează sufletul, deschide inima, îl face pe om să gândească obiectiv, să privească în propriul for spiritual pentru a cultiva în el valorile creștine, trăirea curată și candoarea Moralei Evanghelice. În cadrul activității, a evoluat Corul Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Moldova, sub bagheta dirijoarei , D-na BRAȘOVEANU Natalia. 

În continuare, s-a oferit cuvântul celui care veghează în fiecare clipă asupra procesului de activitate scolastică și misionară din cadrul instituției, Prot. Mitr. Vetcislav CAZACU, Prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova și Director al Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chișinău, care a ținut un cuvânt de învățătură cu tematica „Sf. Ierarh Nicolae – simbol al blândeții și bunătății”. A evoluat, de asemenea, corul de bărbați, absolvenți al Seminarului Teologic din Chișinău, condus de dirijorul – Serghei Crudu. 

În încheiere, Înalt Preasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, le-a vorbit studenților despre viața hristocentrică, care trebuie manifestată de fiecare dintre noi. La fel a menționat despre cinstea care trebuie adusă lui Dumnezeu care i-a rânduit pe sfinții Săi, să ne unească cu Hristos prin prisma rugăciunilor Sale . Arhipăstorul le-a mulțumit tuturor celor prezenți, organizatorilor și coriștilor, înmânându-le diplome de onoare, iar Pr. Prof. Dr. Nechita Vasile și Diac. Prof. Dr. Demciuc Vasile au fost decorați cu medalia „Ștefan cel Mare și Sfânt”; Zagnat Nicolae, fondatorul Centrului de Misiologie „Arhim. Anatolie Tihai” a fost decorat medalia „Cuviosul Paisie Velicicovski”. Tot astăzi, doamna Rodica SLIVCA, a fost decorată de către Chiriarh cu ordinul ”Meritul Bisericesc , gr. III” în senm de recunoștință pentru activitatea didactică rodnică și munca sârguincioasă depusă în dezvoltarea Învățământului Teologic din Republica Moldova și cu ocazia aniversării a 45 de ani. 

La final, pentru a împleti armonios învățătura blândeții și milosteniei cu trăirea virtuților creștine, toți elevii și studenții participanți la acest concert au avut parte de o agapă frățească.

Sursa - mitropolia

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu