Conferinţa ştiinţifică ”100 de ani de la naşterea lui Eugeniu Russev, istoric şi critic literar” va avea loc la Chișinău

Pe data de 24 decembrie 2015, ora 12:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiințe a Moldovei, va fi organizată  Conferinţa ştiinţifică dedicată comemorării a 100 de ani de la naşterea membrului corespondent Eugeniu RUSSEV, istoric şi critic literar. 

În cadrul conferinței vor fi prezentate comunicările: Contribuţia la valorificarea cronicarilor - Acad. Mihai CIMPOI; Eugeniu Russev, deschideri către valori - M. cor. Nicolae Bileţchi; Limba cronicarilor ca stadiu incipient al limbii literare româneşti - Dr. hab. Vasile Bahnaru; Cu recunoştinţă şi tristeţe despre Eugeniu Russev - Dr. hab. Ion Ciocanu; Receptarea literaturii române vechi în context basarabean - Svetlana Korolevski.

De asemenea, va fi lansat și plicul omagial Eugeniu Russev−100 de ani, de către reprezentanţii Î.S. “Poşta Moldovei”.

Evenimentul este organizat de Institutul de Filologie al AŞM.

Sunt așteptați toți doritorii!

Anna Casian-Musteață

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu