La mulți ani, Ion Jabinschi!

Artistul plastic Ion Jabinschi s-a născut la 21 ianuarie, 1978, în satul Ustia, Dubăsari. La 10 ianuarie 2007, devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, secția Pictură. Pe parcursul activității a prezentat lucrările sale la mai multe expoziții din țară și de peste hotare, participând și la numeroase concursuri naționale și internaționale.

Și-a făcut studiile la  Școala de Arte, or. Criuleni, filiala Ustia, R.Moldova și Școala medie Ustia, Dubăsari, R.Moldova, pe care le-a absolvit în 1993. În  1996 a studiat la Școala medie pe schimburi nr. 1 din Chișinău, R.Moldova, iar în perioada 1993-1996  a urmat Cursurile de pregătire la Institutul de Arte din R.Moldova, în atelierul lectorului superior G.Tâciuc. În anul 2001 a absolvit Universitatea de Stat a Artelor din R.Moldova, urmând apoi, în perioada 2004-2006, studiile postuniversitare prin Masterat AMTAP, R.Moldova.


Între anii 2000-2003 a activat în calitate de profesor la şcoala de arte din or. Criuleni, filiala Ustia, R.Moldova, în aceași perioadă fiind pictor în echipa de zugravi a Catedralei Metropolitane „Nașterea Domnului”, Chișinău, R. Moldova. În 2003 a fost  lector la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din R.Moldova, facultatea Arte Plastice, catedra „Pictura”. În anul 2004 a devenit membru Stagiar al UAP din R.Moldova, în același an participând la  Trening-ul de dezvoltare profesională a tinerilor universitari, organizat de Centrul de Resurse Curriculare din R.Moldova pentru învăţământul superior. Între anii 2004-2005 a fost  Pictor în echipa de zugravi a Bisericii „Tuturor Sfinţilor”, sectorul Râşcani, Chişinău, R.Moldova .  În perioada 2005-2010 a participat la conferinţele ştiinţifice republicane a colaboratorilor din învăţământul superior, R.Moldova, în 2009 – la Simpozionul Internațional Învățământ-Cercetare-Creație, Constanța, România, iar 2010 – la Conferința internațională „Arta & Design” 2010, ULIM, Chișinau, R.Moldova.

Și-a  expus lucrările în cadrul a numeroase expoziții personale și de grup, atât în țară cât și peste hotare.

A participat la numeroase concursuri și tabere de creație naționale și internaționale, obținând premii și mențiuni.

Deține lucrări în colecții publice și private din Franţa, Grecia, România, Rusia, Republica Moldova.

Anna Casian-Musteață

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu