La Biblioteca „B.P. Hasdeu” va avea loc o lansare de carte dedicată Maestrului Vladimir Curbet și Ansamblului ”Joc”

Evenimentul de lansare a unui studiu istorico-bibliografic, dedicat aniversării a 85-a a Artistului Poporului din R. Moldova Vladimir CURBET, director artistic, prim-maestru de balet al Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” şi aniversării a 70-a a acestui colectiv cu renume internaţional, va avea loc  vineri, 5 februarie. Lansarea  este organizată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, în colaborare cu Ansamblul Naţional Academic  de Dansuri Populare „Joc” şi va începe  la ora 13:00, în sediul Bibliotecii Centrale (bul. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148).


Bibliografia a fost elaborată de Filiala de Arte „Tudor Arghezi” şi cuprinde 1046 descrieri bibliografice cu referire la viaţa şi activitatea acestor două perle ale culturii naţionale. Ediţia este îngrijită de Mariana HARJEVSCHI, dr. în ştiinţe ale comuniucării, director general al BM „B.P. Hasdeu”, coordonator – Lidia KULIKOVSKi, dr. conf. univ, alcătuitori – Angela OLĂRESCU, Natalia CIORBĂ, redactor bibliografic – Taisia FOIU, lector – Vlad POHILĂ. Valoarea informaţională a volumului este amplificată de includerea în cuprins a aprecierilor date de cunoscute personalităţi din domeniul culturii, secvenţe din presa mondială despre Ansamblul „Joc” şi Maestrul Vladimir CURBET, lista turneelor internaţionale, apariţia şi dezvoltarea  Muzeului Ansamblului „Joc”, dedicaţii în versuri pentru Maestrul Vladimir  CURBET şi Ansamblul „Joc”, distincţii: ordine, medalii, diplome, premii, titluri acordate.

Maestrul Vladimir CURBET va reitera cum „a descoperit un izvor inepuizbil de comori create de popor” în splendoarea şi iureşul dansurilor populare.

La evenimentul de lansare sunt invitaţi autorii studiilor introductive, semnate de Monica BABUC, ministrul culturii, acad. Mihai CIMPOI, acad. Nicolae DABIJA, Tudor COLAC, doctor în etnologie, Antip ŢARĂLUNGĂ, etnocoreolog, Maestru în Artă, scriitorii Iulian FILIP, Serafim BELICOV, Tudor PALLADI, Ion ANTON, publicistul Nicolae ROIBU.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu