O carte despre Dreptul la proprietate şi la moştenire al femeilor din Moldova şi ţările vecine va fi lansată la Chișinău

Marţi, 23 februarie 2016, ora 15.00, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Sala Albastră) va avea loc lansarea volumului: Lilia Zabolotnaia „Dreptul la proprietate şi la moştenire al femeilor din Moldova şi ţările vecine (secolele XIV-XVII). Studii şi documente". Seria Istoria la feminin, Editura: Lexon-Prim, Chişinău, 2015, -351 p.


Lucrarea oferă noi perspective şi sugestii preţioase de cercetare în domeniul istoriei feminine - o nouă disciplină a antropologiei istorice, distanţată de studierea domeniilor politic şi economic. Această tematică, practic, mult timp nu s-a aflat în vizorul studiilor fundamentale academice. Studiul reprezintă o analiză a statutului social-juridic al femeii în societatea medievală din Moldova, comparativ cu cea din Ţara Românească şi Transilvania în segmentul cronologic indicat, precum şi cu cea din Polonia, Lituania, Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Rusia.

Pentru prima oară au fost abordate, în termeni comparativi, următoarele problematici: statutul juridic, social şi economic al femeii în familie şi societate: drepturi egale cu bărbaţii la proprietate şi moştenirea bunurilor (mobile şi imobile), dreptul patrimonial al femeii la divorţ, dreptul succesoral şi ereditar al copiilor nelegitimi (la putere şi proprietate) etc.

Semnificaţia practică a lucrării este de o importanţă deosebită în ceea ce priveşte evidenţierea unor domenii interdisciplinare puţin cunoscute şi investigate: istoria familiei, viaţa privată, spirituală şi morală a societăţii, mentalitatea cotidiană, istoria personalităţilor, istoria femeilor, istoria politică şi socio-economică prin prisma factorilor umani, demografici, a sociologiei, a istoriei dreptului etc.

Volumul reprezintă o nouă viziune asupra istoriei feminine şi va servi drept sursă de cercetare pentru specialiştii interesaţi în domeniu, iar amatorii de lecturi vor fi captivaţi de noi pagini de o altfel de istorie.

La manifestarea de lansare a volumului vor participa: dr. hab., prof. Eugen SAVA, director general al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei; dr. hab., prof. univ. Victor ŢVIRCUN, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM; E.S., Artur Michalski, Ambasadorul Republicii Polonia în Republica Moldova; E.S., Mátyás Szilágyi, Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova; E.S., Anton COŞA, Episcopul Bisericii Romano-Catolice de Chişinău; dr. hab., prof. Anatol PETRENCU, USM; dr., conf. Ion GUMENÂI, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM; dr. Ana BOLDUREANU, şefa sectorului Istorie Medievală şi Numismatică al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei; dr. Alina Felea, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie al AŞM; dr. Tamara NESTEROV, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM; Valeria MARTIN, preşedinta Asociaţiei Obşteşti „Liga Femeilor Poloneze".

În legătură cu această lansare, pe holul de la etaj al muzeului a fost organizată o expoziţie inedită cu genericul „Istoria feminină în imagini". Expoziţia oferă publicului larg posibilitatea de a vizualiza imagini feminine de epocă, păstrate în picturi murale (fresce) şi portrete deţinute de muzeele din străinătate sau în colecţii particulare, imagini care recompun caleidoscopic trecutul istoric, surprinzând cadrul vieţii cotidiene, spiritualitatea şi morala fiecărei epoci în parte.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu