Un cunoscut meșter popular din Clișova Nouă, Orhei, își expune scoarțele la Chișinău

Pe data de  11 februarie 2016, ora 14.00 la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, va avea loc inaugurarea expoziţiei de scoarțe, cu genericul “Poeme ţesute cu dor” a meşterului popular Ecaterina Popescu şi a meşteriţelor de la Complexul de Meşteşuguri „Artă rustică” din satul Clişova Nouă, raionul Orhei.

Dumnezeu lucrează prin oameni. Cel de Sus a lucrat prin Ecaterina Popescu, cea care a deconspirat alături de consătencele ei tainele culorilor naturale ale covorului nostru tradiţional, care sunt importante valori netrecătoare”,- spunea Ministrul Culturii al Republicii Moldova Monica Babuc, referindu-se la meşterul popular Ecaterina Popescu şi meşteriţele de la Comlexul de meşteşuguri „Artă rustică”.


Născută pe 4 aprilie 1954 în satul Clişova Nouă, raionul Orhei, Ecaterina Popescu este meşterul popular care mereu a studiat şi a promovat arta populară a ţesutului artistic. Practică arta ţesutului de la virsta de 10 ani. Tehnicile de ţesut şi dragostea de covoare le-a moştenit de la mama sa - Elizaveta Anghel.
Ecaterina Popescu a studiat la Şcoala Pedagogică din oraşul Orhei , iar mai târziu la Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi. A activat în calitate de profesoară de clasele primare, şefa grădiniţei din satul Clişova Nouă, primar al satului Clişova Nouă, director al Centrului Educaţional la şcoala primară din satul Fedoreuca, iar din 2013 este conducătorul Centrului de Meşteşuguri “Artă Rustică” din satul Clişova Nouă, raionul Orhei, pe care chiar ea l-a înfiinţat.
Şi-a făcut stagiu în cadrul:
- Ministerului Ştiinţei şi Educaţiei ”Managmentul în învăţământ” , anul 2001;
- USAID Bizpro Moldova “Oportunităţi în afaceri”, anul 2003;
- SABIT (Statele Unite ale Americii) “Rolul femeilor rurale în dezvoltarea businessului prin producerea articolelor meşteşugăreşti tradiţionale” , anul 2006 ;
- “Administrarea domeniului meşteşugăritului” în cadrul “Parteneriatului româno-german”- Camera Meşteşugrilor din Koblenz, Germania, anul 2007;
- Metoda Cadrului Logic - instrument de elaborare şi analiză a proiectelor, CreDO, anul 2007;
- Vizită de studiu în Polonia. Activitatea ONG-urilor din domeniul Culturii, Institutul Cultural Polonez din Bucureşti, anul 2015;
Pe parcursul anilor meşterul popular Ecaterina Popescu s-a implicat în diverse proiecte şi activităţi de voluntariat fiind şi:
- Membră a Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova, de la fondarea organizaţiei (1993)
- Preşedinte al asociaţiei Obşteşti regionale “Femeia Rurală”
- Membră a Comisiei de Expertiză Tehnică de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie din Moldova
- Membră a Consiliului Uniunii Meşterilor populari din Moldova
- Membră a Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova şi România.
În anul 2000 crează Organizaţia Obştească “Femeia Rurală” a carei misiune constă în „revalorificarea si promovarea meşteşugurilor populare ca oportunitate economică în localităţile rurale”.
Ecaterina Popescu este cea care a înfiinţat Complexul de Meşteşuguri “Artă Rustică” din satul Clişova Nouă, raionul Orhei. Acest centru cuprinde cinci compartimente:
- Centrul de instruire în domeniul meşteşugurilor;
- Întreprindere meşteşugărească;
- Muzeu local cu genericul “Tradiţiile populare ale satelor din Lunca Răutului”;
- Sala de expoziţie permanent;
- Ansamblul de dans popular “Lăstăraşii”;
Centrul „Artă rustică” este dotat cu literatură de specialitate, echipament şi utilaj necesar pentru însuşirea a mai multor genuri de meşteşuguri, prioritar fiind, ţesutul artistic al covoarelor tradiţionale şi este la dispoziţia tuturor doritorilor de a cunoaşte şi însuşi această artă. În acest centru activează mai multe meşteriţe , care practică ţesutul covoarelor, broderia artistică, croşetatul, ţesutul orizontal...
În baza experienţei proprii, Ecaterina Popescu a elaborat şi a autorizat la Ministerul Educaţiei 3 curricule si 3 ghiduri pentru doritorii de a studia arta ţesutului şi broderiei. Un loc aparte în aceste lucrări il ocupă “ornamentica în covorul secolului XVIII-XIX”. În acest sens a descifrat peste 70 de motive preluate de pe covoarele vechi. A recalificat un grup de meşteriţe cu care ulterior a reprodus cele peste 70 de motive prelucrate în diferite articole sub formă de covoare, covorase - suvenire, păritare şi alte obiecte cu ţesatură gen-covor, inspirate din covorul autentic şi tehnicile vechi de executare. Organizează sistematic ateliere de creaţie, în cadrul cărora meşteriţele din republică pot învăţa vechile tehnici de vopsire a lânii cu coloranţi naturali, dar şi arta ţesutului artistic.
A participat la nenumarate expoziţii naţionale si internaţionale, promovând insistent covorul tradiţional. Covoarele reproduse şi ţesute de meşteriţele din Clişova Nouă au fost expuse în cadrul expoziţiilor din Germania, Romania, Bulgaria, Rusia, Bratislava, Italia...
A participat cu o colecţie impunătoare de lucrari, inclusiv replici, dar şi lucrari de autor la Târgul Naţional al Covorului cu genericul “Covorul Dorului”, ediţia I şi II.
Ecaterina Popescu a lansat şi a organizat cele două ediţii ale Festivalului “Frumos Covor Basarabean” , în satul Clişova Nouă, raionul Orhei anii 2013, 2015.
Menţiuni:
- Diplomă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova „Pentru merite deosebite în promovarea culturii”, Chişinău.
- Diplomă de Excelenţă a Ministerului Culturii şi Cultelor, a Institutului Cultural Român „Pentru străduinţă şi performanţele obţinute în conservarea şi valorificarea tradiţiilor culturale din domeniul artelor plastice”, Sibiu 2008.
- Diplomă de onoare a Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, a Uniunii Meşterilor Populari din Moldova „Pentru cel mai reprezentativ Centru de Meşteşuguri din Moldova”, anul 2008.
- Diplomă de Gradul I a Guvernului Republicii Moldova „Cel mai bun întreprinzător - deţinător de patentă din domeniul meşteşugurilor populare” în cadrul Expoziţiei – for „Micul Bussines”, anii 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
- Diplomă de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova , a Comisiei naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO, pentru participarela Expoziţia „Meşteşuguri artistice la standarde UNESCO”, anul 2011;
- Diplome de merit ale Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, ale Centrului Naţional de Creaţie ca învingător în concursurile Cel mai bun meşter al genului în cadrul Expoziţiei naţionale Tezaur, consecutiv anii 2005-2012
- Premiul Ministerului Culturii al Republicii Moldova „Isidor Burdin”, în domeniul patrimoniului imaterial pentru anul 2014.
Perfecţionistă din fire şi dotată cu capacităţi şi abilităţi sociale: responsabilitate, autonomie şi spirit de echipă, dinamism, toleranţă, flexibilitate şi deschidere la schimbare – astfel poate fi caracterizată meşterul popular Ecaterina Popescu.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu