Creștinii ortodocși sărbătoresc azi Botezul Domnului

Pe data de 6/19 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului Iisus Hristos. În popor, această sărbătoare mai este numită Bobotează, iar în limbajul bisericesc – Epifanie sau Dumnezeiasca Arătare.

Sărbătoarea reprezintă reactualizarea momentului în care, la vârsta de 30 de ani, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit la râul Iordan, unde s-a botezat cu botezul lui Ioan – cel al pocăinței – asumându-și astfel păcatele întregii omeniri.

Domnul este afundat în ape de Ioan şi de cum S-a ridicat, cerurile s-au deschis, adică lumea îngerească s-a dat deoparte pentru ca să se dezvăluie o taină dumnezeiască. Duhul Sfânt, degetul lui Dumnezeu, a arătat pe Iisus din Nazaret ca Mesia şi Fiu al lui Dumnezeu, iar Tatăl, prin gura unui serafim, mărturiseşte iubirea Sa pentru Fiul Său. Pentru că Iisus a săvârşit această kenoză minunată, Sfântul Duh L-a arătat ca Mesia, iar Tatăl a adeverit dinaintea făpturilor iubirea Sa pentru El.

Botezul Domnului Iisus Hristos a fost lucrarea Sfintei Treimi: Tatăl a mărturisit despre El: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit (Mt. 3, 17; Mc. 1, 11; Lc. 3,22); Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de porumbel peste El și Fiul a primit botezul lui Ioan.

Această întâmplare este istorisită de către cele trei Evanghelii Sinoptice: la liturghia din 6/19 ianuarie, se citeşte Matei 3, 13-17, iar la Binecuvântarea apelor - Marcu 1, 9-11 (2).

Anna Casian-Musteață
Sursa – crestinortodox.ro