Guvernul a aprobat proiectul Legii muzeelor

Guvernul a aprobat astăzi, 1 martie, proiectul Legii muzeelor, document elaborat și înaintat la propunerea Ministerului Culturii.

În cadrul ședinței, ministrul Culturii Monica Babuc a declarat că elaborarea proiectului Legii muzeelor are loc în contextul implementării Programului legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și în scopul implementării Strategiei de dezvoltare a culturii “Cultura 2020”.

Oficialul a subliniat că documentul vine să răspundă provocărilor și problemelor identificate în domeniul muzeal al Republicii Moldova, mai cu seamă în ceea ce privește capacitatea scăzută a instituțiilor muzeale de a gestiona și valorifica patrimoniul național, ritmul extrem de lent de dezvoltare a colecțiilor, managementul bazat pe principii depășite, subdezvoltarea rețelei de muzee locale, salarizarea extrem de joasă, care generează refluxul angajaților din domeniu.

Proiectul de Lege a muzeelor reglementează un spectru larg de activități specifice domeniului de referință. În scopul monitorizării eficiente și impulsionării activității instituțiilor muzeale a fost introdusă procedura de acreditare a muzeelor. Documentul a fost completat cu noțiuni noi, cum ar fi: clasificarea muzeelor, acreditarea muzeelor, iar noțiunile precum: muzeu, patrimoniu muzeal au fost modificate în corespundere cu noțiunile internaționale în vigoare, propuse de Comitetul Internațional al Muzeelor (ICOM).

Menţionăm faptul că, în lipsa facultăților de profil în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, pentru organizarea sistemului de asistență metodică și asigurarea bazei metodice necesare desfășurării activității muzeelor, bazate pe performanțe, proiectul prevede crearea Centrului metodic în domeniul muzeografiei. Activitatea Centrului va fi coordonată de către Direcția Patrimoniu Cultural în cooperare cu Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.

Proiectul Legii muzeelor urmează a fi aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova.